Den ene har sitt utspring på Myre i Vesterålen. Næringsklyngen Arena Torsk har siden 2015 vært