- Tidligere forskning har vist at sild mister skjellene sine lett ved fangst i not og trål. Det gjør det vanskelig for forskere å aldersbestemme fisken, ettersom telling av skjellene er metoden som oftest benyttes, sier toktleder og fangstforsker i Havforskningsinstituttet, Maria Tenningen til Tekfisk. 

Forskningstoktet i juli, «Fangstkontroll i notfiske etter pelagiske arter», testet derfor en ny trålpose utviklet av Egersund Trål AS. Den skulle unngå skjelltap 

Vil skåne silden

Forskningstoktet testet ut to ulike poser - en vanlig, knuteløs pose med diamantmasker, og en ny sekk med T-90 masker der maskene på posen ble snudd 90 grader. Den nye trålposen ble utviklet for å skåne fisken og unngå skjelltap, og for å se om omkretsen på sekken hadde betydning for skjelltapet. 

De to posene var identiske foruten to faktorer - maskene i T-90 posen var i en annen vinkel i tillegg til at den hadde litt større masker enn standardsekken. T-90 posens masker var 46 millimeter, mens standardposen var 40 millimeter. 

Fulgte med på kamera

Forskerne hadde i forbindelse med eksperimentet festet kamera bakerst i notsekkene slik at de kunne observere oppførselen til fanget fisk. Opptakene fra standardposen viste at da tråldørene stengte og noten skulle heises, ble posen og fisken inne i den rotert av propellstrømmen fra båten. Store mengder fiskeskjell løsnet i prosessen. 

Da silden fra notposen ble observert om bord viste det seg at stort sett all silden hadde betydelig skjelltap. 

Ingen forbedring i ny pose

Opptaket fra testen av den nye sekken viste at den ikke var utspent under tråling, men heller lå i folder. Foruten dette, ble det gjort helt tilsvarende observasjoner som i standardposen.

Posen og fisken inni den roterte, og skjelltapet som ble observert i trålen var omtrent like stort som i standardposen. Det ble også observert skjelltap da fangsten ble heist om bord. 

- Det vi fant ut på toktet var at silden undergikk skjelltap i begge notposene, og det var marginal forskjell på skadeomfanget i de ulike posene, sier forsker ved Havforskningsinstituttet, Aud Vold.

Ikke helt uten resultater

Forskerne om bord på forskningsfartøyet «Eros» foretok nok et forsøk, men denne gangen senket de farten ved innhaling av fangsten for å se om dette var en faktor i sildens skjelltap. 

Trålen ble langsomt halt inn og fangsten ble utsatt for minst mulig håndtering på dekk. 

- En prøve av silden fra denne fangsten tyder på at fisken mistet færre skjell. I motsetning til de tidligere forsøkene med rask innhaling, var silden i fangsten stort sett levende på dekk, sier fangstforsker i Havforskningsinstituttet og toktleder, Maria Tenningen. 

Forsker i Havforskningsinstituttet Maria Tenningen sjekker data fra drone.  Foto: Havforskningsinstituttet

Skjelltap og lavere kvalitet på fisken 

Tenningen forteller at silden i vanlig trål- og notfangst mister omtrent alt av skjell. Om skjelltapet påvirker kvaliteten på fisken, overlevelse av uønsket fangst og dyrevelferden, er noe Havforskningsinstituttet vil forske på i fremtiden. 

- Vi har en løpende hypotese om at skjelltap kan være en årsak til at uønsket fangst som slippes ut igjen i havet dør, men om det påvirker kvaliteten på fisken som selges, vet vi ikke så mye om, sier Tenningen.