Fiskerne i Torhop i Tanafjorden i Finnmark har lenge etterlyst en beskyttende molo i fiskerihavna si. Den har lenge vært planlagt, men er stoppet av striden om fiskerihavnene.

– Dette er en relativt lun havn, men når vinden kommer fra nord, merker vi behovet for molo. Da kan sjøen gå tung, sier fisker John Olav Guttorm til iFinnmark.

Tanas fiskeflåte har hatt stor vekst. Men skal den gode utviklingen i antall fiskefartøy fortsette må fiskerne få bedre liggeforhold med molo og mudring.

Dette var et prioritert prosjekt, og Kystverket var kommet langt med planleggingen da regionreformen ble vedtatt, noe som innebar full stopp i all videre planlegging i Kystverket fra årsskiftet 2017/2018. Fiskerihavnene skulle overføres til fylkeskommunene, og alle fiskerihavnprosjekt under 50 millioner ble tatt ut av Nasjonal transportplan (NTP).

Tilbake i NTP?

Dermed ramlet Torhop og mange andre havner mellom alle stoler. Men nå kan det gå mot løsning fordi Samferdselsdepartementet åpner for å ta disse havneprosjektene inn i NTP igjen. Og videre at oppdragene skal gjøres i regi av Kystverket.

29. januar er det møte mellom samferdselsminister Knut Arild Hareide og de fire fylkeskommunene. Så gjenstår det å se om de kommer til enighet.

Kaianlegget i Torhop har de seneste årene blitt et attraktivt sted å ligge for fiskerne. Nå er alle plassene fylt opp, men det er muligheter for å utvide flytebryggene.

Guttorm mener man nå må gripe sjansen til å bygge en molo i Torhop.

– Nå har man en god mulighet til å få det til. Det bygges vei ikke langt unna her, og der er det mye overskuddsmasse som kunne brukes til både å fylle ut, og til en molo. Det er både maskiner og masse her nå, så det kunne vært lurt å benytte seg av det når maskinene er her, sier han til iFinnmark.