På sensommeren har en rekke trål- og snurrevadfartøy, som har vært ved Bjørnøya og fisket torsk og hyse, levert fangster med et betydelig innslag av småtorsk. Fiskeridirektoratet måtte i slutten av juni stenge et område øst for Bjørnøya for trål- og snurrevadflåte, etter fangster med en høy andel undermålstorsk. Sist uke ble også områder nord for Bjørnøya og nordøst for Hopen stengt. 

Kyst og Fjord har de siste ukene omtalt småfisk-problematikken, og intervjuet en fisker som reagerer sterkt på det han selv har vært med på, selv om torskeleveransene har vært over minstemålet på 44 centimeter.