– Registreringer av dødelighet fra CMS feltutbrudd hos Marine Harvest, indikerer at seleksjon ved hjelp av genetiske markører på to områder på laksens kromosom, kan føre til at flere laks blir mer robuste og overlever CMS-infeksjon, skriver Nofima i en pressemelding.

CMS fører til store økonomiske tap for lakseindustrien siden det ofte er stor fisk som dør, og ble ansett av fiskehelsepersonell å være en av de mest alvorlige sykdommene i fiskeoppdrett, ifølge Fiskehelserapporten 2017.

– Analyser utført av Nofima og en av næringspartnerne (Marine Harvest) viste at det er genetisk variasjon mellom laksefamilier når det gjelder hvor motstandsdyktige de er mot CMS. Det betyr at noen familier klarer seg bedre ved CMS-utbrudd enn andre. Ved å velge ut sterkere og mer motstandsdyktige individer eller familier ved hjelp av QTL-markører, kan dødelighet forårsaket av CMS i lakseoppdrett reduseres, skriver Nofima.

Resultatene fra denne studien er en del av prosjektet «SalmoResist» som er finansiert av Forskningsrådet og ledet av Nofima. Prosjektet har to samarbeidspartnere fra laksenæringa, Marine Harvest og SalmoBreed. Ett av målene i prosjektet er å utnytte naturlig sykdomsutbrudd i felt for å finne QTLer, og å bruke denne informasjonen for å velge ut stamfisk.