Det er styringsgruppen for vurdering av lakseluspåvirkning på villfisk som har levert rapporten. Forskerne har vurdert data fra 2018, og analysert datasettene ved hjelp av flere metoder og modeller.

Det området som er rødt, og dermed kan få nedtrekk av MTB, er produksjonsområde 3 som går fra Karmøy til Sotra. Område 4 (Nordhordaland - Stadt), som var rødt forrige gang, har nå blitt gult. Område 2 (Ryfylke) har gått fra grønn til gul, mens område 7 (Nord-Trøndelag - Bindal) også har gått samme vei.

Rapporten kan du laste ned her.

«Rapporten vil være viktig når departementet neste år skal bestemme hvilke områder av landet som får lov til å øke produksjonen av laks», heter det i en melding fra Nærings- og fiskeridepartementet.

- Det er tegn til at utviklingen går riktig vei. Mye tyder på at innsatsen oppdretterne gjør for å redusere luseproblemet virker. I tillegg hadde vi en kald vinter, som kan ha ført til mindre lakselus. Men vi har uansett en lang vei å gå, og her må oppdretterne bare fortsette å jobbe målrettet, sier fiskeriminister Harald T. Nesvik i meldingen.

Neste år kommer det en ny vurdering, hvor lusesituasjonen i 2018 og 2019 ses i sammenheng. Begge rapportene vil være viktige ved neste fargelegging.

Oppsummert er områdene nå foreløpig slik:

Lav risiko (grønt lys, MTB-vekst):

 • Svenskegrensa til Jæren (område 1)
 • Nordmøre – Sør-Trøndelag (område 6)
 • Helgeland – Bodø (område 8)
 • Vestfjorden og Vesterålen (område 9)
 • Andøya – Senja (område 10)
 • Kvaløya – Loppa (område 11)
 • Vest-Finnmark (område 12)
 • Øst-Finnmark (område 13)

Moderat risiko (gult lys, uendret):

 • Ryfylke (område 2),
 • Nordhordland til Stadt (område 4),
 • Stadt til Hustadvika (område 5)
 • Nord-Trøndelag med Bindal (område 7)

Høy risiko (rødt lys, MTB-reduksjon):

 • Karmøy-Sotra (område 3)

Gjennomgang i Bergen

Havforskningsinstituttet inviterer til et åpent dialogmøte med presentasjon av rapportene tirsdag 11. desember i Bergen, nærmere bestemt i VilVite-senteret. Møtet varer i to timer.