Nobelprisvinner May-Britt Moser sto for den offisielle åpningen av Mørelaben ved Norsk Maritimt Kompetansesenter i Ålesund på fredag.

- Ved Campus Ålesund er det behov for og ønskelig med flere laboratorier tilrettelagt for forskning. Det er derfor svært gledelig at Møreforsking nå etablerer «Mørelab», sa leder for NMK, Kaj Westre, ifølge hjemmesiden til Møreforsking.

Møreforsking vil gjennom det nye laboratoriet øke kapasiteten sin innenfor forskning på råstoffkvalitet, marine ingredienser, bioteknologi, biologi og kjemi. 

På Mørelaben vil Møreforsking i tett samarbeid med næringslivet forske på helsebringende sjømat og skape grunnlag for økt verdiskaping i biomarin næring, både regionalt og nasjonalt. Nyetableringen åpner for avansert og fremtidsrettet forskning på marine ressurser, nye og spennende marine arter, råstoffkvalitet, samt marine ingredienser.

Forskningssjef Inge Bruheim ved Møreforsking Ålesund påpeker at laboratoriet blir svært viktig for å generere forskningsdata som igjen bidrar til grensesprengende forskningsresultat, til nytte for næringsliv i regionen.

- Mørelaben blir et viktig supplement til næringsklyngen Blue Legasea i utviklingen av helsefremmende ingredienser fra havet. Produktutvikling og kommersialisering av marine ingredienser krever ulike typer analyser og systematisk dokumentasjon, sier Wenche Uksnøy, leder for Blue Legasea.