– Det går nok den vegen når ikke Fiskarlaget vil ha oss som gruppeorganisasjon. I morgen, onsdag, skal Norges Fiskarlag og «utbryterne» i nord, Fiskarlaget Nord, møtes