Siden tidlig i høst har Løksfjordbruket ligget ute for salg. Fiskemottaket har ikke vært i normal drift det siste året, etter at eierne fikk store betalingsproblemer og kom i konflikt med de lokale fiskerne, skriver Nord24.

I vår ble eiendommen solgt til en utenlandsk eier som ønsket å starte opp fisketurisme, men dette forsøket strandet etter lokale protester og omgjøring av tillatelse fra Tromsø kommune. Da ble bruket nok en gang lagt ut for salg.

Styreleder Terje Rustand sier til Nord24 at de diskuterer kjøp med flere grupperinger, men at koronasituasjonen har gjort jobben vanskelig.

Håpet er at man rekker salg før vinterfisket.