Verdien av eksporterte varer fra Island utgjorde i mars 56,1 milliarder islandske kroner (4,1 milliarder norske kroner) ifølge foreløpige tall for mars 2020. Verdien av importerte varer utgjorde