Helge Klungland er tvilling. Det gjorde at interessa for arv og genetisk betyding