Det sier tidligere selfanger Arnfinn Karlsen fra Herøy kommune i Møre og Romsdal.

– Det har jo vært flere forskjellige rettssaker opp gjennom tidene. At aktørene sloss seg imellom er ikke bra for selfangstnæringens renommé, sier Karlsen.

Videreforedler selprodukter

Den tidligere selfangeren Arnfinn Karlsen fra Tjørvåg i Herøy kommune satser nå på videreforedling av selprodukter som selolje og skinnprodukter gjennom selskapet Polargodt.

Han mener interne stridigheter mellom selfangere også er ødeleggende for alle som driver med videreforedling av selprodukter.

– Er det verre det som skjer nå enn da næringen «sloss» mot Greenpeace og tidligere selfangstinspektør Odd Lindberg?

– Nei, det kan vel ikke sammenlignes.

Det tradisjonsrike salget av selkjøtt på kaia i Tromsø.