Håbrann AS

I Mosterhamn i Bømlo skal det nye fiskeriselskapet drive hav- og kystfiske. Ola Nesse er daglig leder og styreleder. Aksjekapitalen er på 30.000 kroner.

Nordholmen Fisk AS

Johan Anton Ervik er styreleder og daglig leder i det nye aksjeselskapet i Dyrvik på Frøya. Selskapet skal drive med kystfiske med sjark. Aksjekapitalen er på 30.000 kroner.

Presttind AS

Det nye aksjeselskapet på Myre i Øksnes skal drive hav- og kystfiske og annen virksomhet som naturlig faller inn under det. Aksjekapitalen er på 30.000 kroner. Daglig leder er Mona Boberg Myhre som også er styrets leder. Tony Martinsen Myhre og Kurt Karlsen er styremedlemmer.

Fiskebasaren Brevik

I Porsgrunn er det startet en forening som skal bygge og drifte en moderne torghall i historisk miljø. Styrets leder er Torkel Thams Breien, nestleder er Amalie Ree.