I går anmeldte de Nussir for ulovlig anleggsvirksomhet og nå sender de et prosessvarsel for brudd på FNs menneskerettserklæring. Leder Nils Mikkelsen Utsi i Reinbeitedistrikt 22 Fiettar