Vi er vant med at grønt stå for bærekraft. Før sto det for noe umodent, eller rett og slett dumskap. En grønnskolling var på ingen måte noen hedersbenevnelse. I mange tilfeller passer den betydning av fargen bedre