Det skriver selskapet i en børsmelding onsdag. Bakgrunnen for resultatet er lavere spotpriser og høyere kostnader i British Columbia. 150 millioner kroner av tapet er knyttet direkte til avslutningen av virksomheten på Isle of Skye.

I tredjekvartal 2019 hadde selskapet et plussresultat på 154 millioner kroner.

Selskapet ba om å få stanset handelen i aksjen like før klokken 13.30 og varslet at de skulle komme med en melding. Etter at børspausen ble opphevet 13.45 falt aksjen 10 prosent sammenlignet med dagen før, etter at den hadde vært litt svak tidligere på dagen.

Selskapet forventer at det slaktes totalt 90.000 tonn fisk i 2020. 5000 tonn overføres til 2021 for å optimalisere slaktevekt og tid til markedet. Selskapet melder at de legger frem kvartalsresultatet 17. november istedenfor 4. november som varslet tidligere.

Det ble slaktet 21.200 tonn i tredje kvartal, i tråd med det som var planlagt på 21.400 tonn.

Kan bli brudd på lånevilkår

I meldingen skriver Grieg Seafood at utsikter om lavere inntjening på kort og mellomlang sikt gjør at stresstester på finansielle nøkkelindikatorer indikerer at selskapet kan komme i brudd med lånevilkårene i sine låneavtaler.

Etter forhandlinger med bankene har Grieg Seafood fått et unntak fra disse lånebetingelsene til tredje kvartal 2021.

Utsetter Newfoundland-prosjekt

Grieg Seafood melder også at de utsetter deler av prosjektet om oppdrett i Placentia Bay på Newfoundland, hvor de per nå har åtte godkjente tillatelser for oppdrett i sjø.

Selskapet skriver at med den nåværende markedsusikkerheten grunnet covid-19, lave laksepriser og reduserte fremtidsutsikter, er grunnlaget for utviklingen av prosjektet på Newfoundland endret.

De senker investeringsnivået, men er forpliktet til å utvikle prosjektet videre i tråd med de milepælene som er satt i vilkårene fra myndighetene.

Målsetningen om et slaktevolum på 15.000 tonn i første fase innen 2025 består, med første slakting planlagt i 2022/2023.

Les også:

Ny postsmolt-strategi har omtrent eliminert PD hos Grieg Seafood Rogaland