Grieg Seafood har nylig avluset en lokalitet i Finnmark med virkestoffet azametifos selv om anlegget ligger i et gytefelt for torsk. Selskapet slet