Bellona og Grieg Seafood har nå gått sammen i et prosjekt der de ønsker å sette fokus på oppdrettsnæringens plastforbruk og kartlegge eventuelle lekkasjer til miljøet. Målet er en helhetlig og sirkulær håndtering av plastavfall for havbruksnæringen, uten forsøpling og materielle ressurser på avveie, heter det i ei pressemelding fra Bellona.

– Grieg Seafood ASA vil analysere sin aktivitet for å se hvordan vi kan trygge, og forbedre bruken av plast i vår drift. Når Bellona utfordrer oss på dette får vi muligheten til å koble egen kompetanse med Bellonas erfaring i slike prosesser.