Rapporten ble tirsdag overlevert fra KMPG til Landbruks- og matdepartementet, som er ett av tre eierdepartementer av Mattilsynet. Sammendraget lyder: «Denne granskningen viser at Mattilsynet ikke har gode nok systemer