Dagens Næringsliv meldte i desember at advokatfirmaet da hadde satt et titall norske og britiske