Politiet i Finnmark kan ikke utelukke at de siste støysignalene rundt Kirkenes, kom fra Russland, og at de var ment å påvirke Norges leteboring i østre Barentshavet, melder NRK. Stadig flere tilfeller ved utfall av GPS har dukket opp de siste månedene, og nå kan oljenæringen