For tiden ligger de ved Oseberg med retning sørover. 

Eier og skipper Frode Kvalsvik betegner fisket som rimelig greit. Både for kolmule og sei, som i hovedsak er bifangst.

Siste registerte landing var 26. mai da de leverte 1239 tonn kolmule og 170 tonn øyepål.

- Det som skiller seg ut i år i forhold til tidligere år er at det er veldig kaldt i lufta. Men det påvirker ikke sjøtemperaturen nevneverdig, sier han til fbfi.

"Gollenes" ble ferdigstilt i 2011 og er utstyrt for pelagisk tråling med kvote på makrell, sild, lodde og industrifisk. 

Fakta