– Vi ligger nå på et snitt på 1.500 kilo sei på sjøværet, sier fisker Åsne Hauge