Kommentaren kommer fra største eier Øyvind Stang, som et svar på Pelagiasjef Egil Magne Haugstads betraktninger under

i Bergen i vår der Haugstad uttalte at han ikke kunne skjønne hvordan verdiskapingen av den samme ressursen skal bli større, selv om det etableres en ny fabrikk. Han antok at den nye fabrikken ville tape opp til 70–80 millioner kroner i år.

– Det får vi nå se på, sier Stang.

FLUNKENDE NY: Detalj fra fabrikken på Husøy, Karmsund Havn på Karmøy.