Lofoten Sveiseindustri AS økte omsetningen fra 54 millioner kroner i 2018 til 62,6 millioner i fjor. En økning på rundt 8,8 millioner kroner. Resultat før skatt endte på 11,9 millioner kroner, en økning fra åtte millioner kroner i 2018.

Det skriver Lofotposten.

- Vi hadde bra omsetning, men det er mye jobb rett og slett. Man må arbeide for pengene fremdeles, det kommer ikke av seg selv, sier daglig leder Brynjar Krogstad.

Blant annet trekker han frem at flere havari har ført til behov for ekstra arbeidskraft.

Bedriften på Hjellskjæret i Svolvær har tidligere lansert planer om en tredje hall. Målet er å utvide virksomheten til å også omfatte service og vedlikehold på mindre fiskebåter, servicebåter for oppdrett og andre fartøy.

Utviklingen i 2020 er preget av konsekvensene av korona-pandemien.

- Det har vært et spesielt år i år. Vi hadde jo innleid noe mannskap som måtte reise hjem. Vi har også arbeidsfolk som har unger som ikke fikk gå på skolen, noen måtte også ha hjemmekontor, avslutter han.