- På den beste dagen i sommer fikk jeg 150 krabber i ett trekk og fangstutbyttet i juni ble bedre enn det som er normalt. Da fikk jeg 10