- Det er bra med alle kritiske røster mot å starte høsting på denne enorme ressursen og det er naturlig med en slik