I havbruksnæringen er både notposer til merder og plastringene mulig å gjenvinne. I fiskerinæringen kan fiskeredskaper gjenvinnes.

Mange produkter

Akva Group er totalleverandør av utstyr til den globale oppdrettsnæringen.

Selskapet produserer alt fra fôrflåter og arbeidsbåter til merder av plast og stål og notposer til merdene.

– Alle leverandørene til havbruksnæringen tenker nå sirkulært om produktene sine. Selv holder vi på å lage et veikart for bærekraft der vi blant annet ser på hvordan våre produkter kan gjenvinnes, sier Trude Olafsen, forretningsutvikler i Akva Group.