Hermetikkfabrikken AS I Holmestrand er det etablert et nytt aksjeselskap som skal drive produksjon, videreforedling, kjøp og sal av hermetiske fiskeprodukter, i tillegg til handel, agentur og deltakelse i andre relaterte virksomheter. Aksjekapitalen er på 30.000 kroner. Per Steiran er daglig leder og styremedlem.