– Det er helt nytt at det har vært levert slike fangster av mesopelagisk fisk i Norge, så dette er et viktig steg videre i forsøksfisket, sier forsker