Minsteprisene for flere fiskearter har vært suspendert fra 20. mars 2020 med bakgrunn i koronasituasjonen og markedsmessige utfordringer – spesielt for fersk