Norsk Fyrhistorisk Forening har fått 400.000 kroner i gave fra Sparebankstiftelsen DNB, og