Ifølge Nærings- og fiskeridepartementet er det anslått at 31 prosent av de globale fangstene av fisk kommer fra ulovlig fiske. Dette går særlig ut over utviklingsland,