I fjor høst ble det avdekket høye nivåer av kvikksølv og andre organiske miljøgifter i kveite fisket på . Nivåene av miljøgifter viste seg å være høyere enn i andre områder langs kysten hvor Nifes (nå en del av Havforskningsinstituttet), samlet inn prøver. Det