Nærings- og fiskeridepartementet har vedtatt å øke de garanterte kvotene for torsk i åpen gruppe med 0,5 tonn per fartøy. På samme tid nedjusteres maksimalkvotetillegget til 2 tonn per fartøy. Det skriver departementet i en pressemelding mandag formiddag.

- Ved å øke de garanterte torskekvotene noe legger vi til rette for mer forutsigbarhet og mindre kappfiske i åpen gruppe, mener fiskeri- og sjømatminister Odd Emil Ingebrigtsen og viser til at blant andre Norges Kystfiskarlag har tatt til orde for en økt andel garanterte fartøykvoter.

Departementet vil følge nøye med på fisket i åpen gruppe. Endringene må sees i lys av en fortsatt uavklart koronasituasjon samt økningen i årets totalkvote for torsk, står det i meldingen.

I 2021 innføres det en ny ordning for fiskere under 30 år der disse fiskerne kan få 4 tonn garantert kvotetillegg i fisket etter torsk i åpen gruppe, ifølge meldingen.

Norges Fiskarlag var for øvrig delt i synet på årets torskereguleringer før jul.