Men helt akutt er det kanskje ikke, for den største kystnotflåten har glimret med sitt fravær i seinotfisket den siste tida. En del fartøyer er allerede ferdig