Med det tilføres Calanus 100 millioner kroner i ny egenkapital gjennom en rettet emisjon mot Broodstock Capital. Broodstock Capital vil samtidig tilby kjøp av aksjer fra eksisterende aksjonærer, og blir største aksjonær i Calanus, går det fram av en pressemelding mandag.

– Vi er svært glade for å få inn Broodstock Capital som en kompetent og aktiv investor. Med finansieringen på plass vil vi nå fokusere på å realisere våre planer for å utvikle de spennende kommersielle mulighetene som selskapet arbeider med, uttaler administrerende direktør i Calanus, Siv-Katrin Ramskjell, i meldingen.

Har bygget fabrikk på Sortland

Hovedprodukt til helsekostselskapet er en marin olje til forbrukere. Selskapet jobber også med ingredienser rettet mot den globale akvakulturindustrien. Calanus har 40 ansatte i Tromsø og Sortland og ferdigstiller nå sin første fabrikk for bioraffinering av raudåte med sikte på industrialisering og vekst i årene som kommer opplyses det i meldingen.

Calanus har bygget fabrikk utenfor Sortland i Vesterålen, men har hatt utfordringer i innspurten av byggeprosessen, på grunn av en bekymringsmelding knyttet til arbeidet med fundamenteringen. Foto: Arkivfoto Silje Helene Nilsen

Johan H. Andresens selskap

Broodstock Capital er en rendyrket sjømatinvestor. Største aksjonær i Broodstock Capital er Ferd, investeringsselskapet til Johan H. Andresen og døtrene. Selskapet hadde ved utgangen av 2020 en egenkapital på 41 milliarder kroner.

– Calanus er en pionér når det kommer til innovativ og bærekraftig utnyttelse av biomarine ressurser, og har potensial for å sette en ny standard for norsk biomarin næring, med foredling i verdensklasse, uttaler partner i Broodstock Capital, Pål Kristian Moe, i meldingen. Han peker vider på at investeringen de har bidratt med er ment å hjelpe selskapet fram til en levedyktig kommersiell produksjon.