Beskjeden fra kystnotfisker Jarle Glesnes er klinkende klar. Hvis ikke Fiskeridirektoratet kan tilby en snarlig åpning av fjordlinjene bør fiskeri- og sjømatminister Odd Emil Ingebrigtsen ta tak i saken og sørge for at også flåten over 15 meter får fiske sine rettmessige sildekvoter.

Kan ikke mangle data

– Den mindre sildeflåten har fisket kontinuerlig i dette området, og direktoratet kan jo ikke mangle data om verken fisket eller innblandingen av hvitfisk. Helt fritt for innblanding blir det aldri, men etter det vi fiskere hører og ser er det i dag fullt forsvarlig å åpne Reisafjorden.