Beskjeden fra kystnotfisker Jarle Glesnes er klinkende klar. Hvis ikke Fiskeridirektoratet kan tilby en snarlig åpning av fjordlinjene