Havbruksparken Utvikling AS I Flatanger er det startet et nytt aksjeselskap som skal drive investeringsvirksomhet, herunder investering i aksjer, obligasjoner, selskapsandeler og annet som naturlig tilhører en investeringsvirksomhet. Aksjekapitalen er på en million kroner. Per Anton Løfsnes er daglig leder og styremedlem. Styreleder er