Gadus Group bygger opp en helintegrert verdikjede for oppdrett av Torsk i Norge. Med kjøpet av settefiskanlegget Rødberg fra Mowi, sikres et av de beste anleggene for marin yngelproduksjon og tidligfase påvekst i Norge, samt ansatte med lang erfaring og verdifull kompetanse.

Det bekrefter Gadus Group i en pressemelding.

- Vi er svært fornøyde med å få på plass den mest kritiske delen av verdikjeden for produksjon av torsk. Yngelproduksjon er i dag en prekær flaskehals til hinder for god og forutsigbar industriell produksjon av torsk gjennom året. Med dette anlegget vil vi bli en ledende aktør og sikrer både eget behov og muligheten til å selge topp kvalitet yngel til andre torskeoppdrettere, sier Ola Kvalheim, Co-CEO i Gadus Group.

Settefiskanlegget ligger på Rødberg, Indre Fosen kommune i Trøndelag og har siden 2013 vært eid av Mowi for produksjon av rensefisk.

- Dette anlegget ble opprinnelig bygget for yngelproduksjon av torsk og er veldig godt egnet og utprøvd til dette formålet. I forrige runde med torsk leverte det mange millioner torskeyngel med gode biologiske og operasjonelle resultater, og positiv inntjening. De ansatte på anlegget har lang erfaring og god kompetanse på produksjon av marin fisk og de fleste var også med på produksjon av torskeyngel forrige gang, sier Kvalheim.

Når anlegget er ferdig oppgradert vil det kunne produsere mellom 12 og 15 millioner yngel årlig. Det blir dermed verdens største og mest moderne anlegg for produksjon av torskeyngel.