Nylig har to ringnotbåter opplevd å få store mengder pigghå i nota i forbindelse med skylling av sildenøter. Hendelsene har funnet sted på kysten av Trøndelag og Nordmøre. En tredje notbåt kastet på