I en pressemelding uttrykker Fylkesråd for næring og miljø, Karin Eriksen (Sp), er sterk bekymring for effektene reiserestriksjoner kan få for fiskeri- og sjømatnæringen i Troms og Finnmark fylke.

–Jeg er bekymret for situasjonen til næringslivet i fylket etter innføring av restriktive tiltak, som gjør det svært utfordrende for sjømatnæringen i store deler av regionen å avvikle årets vintersesong, uttaler fylkesråd for næring og miljø, Karin Eriksen (Sp) i en uttalelse.

Eriksen mener innreiserestriksjonene, strenge testkrav før innreise og karantene, vil gi store utfordringer for næringen.

–Dette vil kunne få konsekvenser både for produksjon i industri og flåte, samt alt av leverandørindustri som er avhengig av aktivitet og virksomhet i sesongen.

Hun frykter restriksjonene vil kunne føre til at en betydelig del av vintersesongen går tapt.

– Jeg har som fylkesråd for næring og miljø bedt om et snarlig møte med næringsministeren og fiskeriministeren for å drøfte disse utfordringene. Det vil være ønskelig at også sentrale sjømatkommuner og bedrifter i Troms og Finnmark inviteres på møtet, sier Eriksen.