Det er fullt mulig å gjøre noe med Bjørnøya-kvaliteten, mener råstoffsjef Ørjan Nergaard. Utspillet kommer etter at kritikken mot fisket ved Bjørnøya i sommer. Da har det vært et betydelig innslag av småtorsk i fangstene til trål- og snurrevadflåten. 

En reder som har bidratt til dette 

at én tredjedel av fangstene har vært under ett kilo, og at han mislikte sterkt det han selv har vært med på. Småfisk, dårlig råstoffkvalitet, høye dieselutgifter og utslipp gjør at han mener fisket er problematisk.