Det er fullt mulig å gjøre noe med Bjørnøya-kvaliteten, mener råstoffsjef Ørjan Nergaard. Utspillet kommer etter at kritikken mot fisket ved Bjørnøya i sommer. Da har det vært et betydelig innslag av småtorsk i fangstene til trål- og snurrevadflåten. 

En reder som har bidratt til dette 

at én tredjedel av fangstene har vært under ett kilo, og at han mislikte sterkt det han selv har vært med på.