Det var etter konfliktene som oppsto på Malangsgrunnen i Troms og Breivikfjorden i Finnmark