Karl Magnus Pettersen i rederiet Norse Marin AS som eier selfangstskuta «Ottar», har stevnet selfangstrederiet Lance