Både tilhengere og motstander av et norsk loddefiske går hardt ut i sine argumentasjoner. Mens motstanderne nærmest står urokkelig på et standpunkt om et nullfiske etter lodde, er tilhengerne av et loddefiske opptatt med å argumentere for at lodda er et ledd i en verdikjede som det må kunne høstes forsvarlig på. Tilhengerne setter lodda inn i økosystemet og forklarer et fiske ut fra det.

Her er noen av Facebook-innleggene i kommentarene til saken i Fiskeribladet om de høye loddepriser i markedet og ingen loddefiske i Norge:

Avviser loddefiske

«Super enkel sjøsamisk forskning viser at uten stortrålere og snurpere tjener fiskerne i Nord-Norge mer penger»

«Mat for torsken! Lodde skal ikke røres det i hele tatt.