12. mars kunne lukket gruppe-sjarken «Laksberg» lande de siste tonnene av torskekvota hos Tufjordbruket i Vest-Finnmark. Dermed kunne Næss sette kursen hjemover i trygg forvissning om at det var riktig å velge annerledes i år, selv om Henningsværstraumen var det rette valget i fjor.

Smøla-fiskeren har noen år bak seg i yrket, men er likevel snar med å avvise at lang erfaring eller spesiell intuisjon er avgjørende i slike sammenhenger.

Hjelp fra familien

– Nei, det er nok like ofte rene tilfeldigheter som ligger bak valgene vi gjør i denne næringa.