– Fjerning av føringstilskuddet vil ramme ulikt. Nord-Troms og Helgeland samt nordre del av Trøndelag og skjørbare områder dersom føringsstøtten kuttes ut. Et fiskeri som særlig blir rammet