Internasjonale avtaler for fiskeressurser vi deler med andre nasjoner er avgjørende for en helhetlig og bærekraftig forvaltning. Når slike avtaler uteblir og hvert land setter egne kvoter er konsekvensen ofte overfiske.Det sier rådgiver Fredrik Myhre i natur-