– Å legge om kvotesystemet i Russland til auksjoner av kvoter